logo
home belevenissen particulier training zakelijk mijn_beleving contact

Trainingen

Nieuw Leiderschap

Samenwerken

Teambuilding

Nieuw Leiderschap

Op weg naar een nieuwe cultuur


De wereld van vandaag is complex. Je kunt niet meer alleen met de ratio alles beredeneren en inzichtelijk maken.

Dit vraagt om bewustzijn. Bewustzijn staat niet gelijk aan het denken. Bewustzijn schept je werkelijkheid.

Bewust zijn maakt dat je keuzes maakt. Hoe en welke keuzes je maakt vraagt om visie.

En om deze visie vorm te geven in de praktijk om:

Nieuw Leiderschap:

L uisteren en zien
E mpathie
I nspireren
D oen!
E rvaren en verantwoordelijk zijn
R ichting bepalen
S ynchroniciteit

Doel


Doel van de trainingen is inzichten verwerven en plezier verschaffen, om zo effectiever en efficiƫnter te gaan werken.

Maatwerk


In samenspraak met de opdrachtgever wordt een concept-training uitgewerkt, zodat de vooraf opgestelde specifieke doelen behaald kunnen worden en datgene aan de orde komt dat bij uw organisatie speelt.

Er worden vooral actieve werkvormen ingezet, ook diverse gelijktijdig.

Samenwerken en teambuilding maken impliciet deel uit van de trainingen. Desgewenst kan een training ook speciaal hierop afgestemd worden.

Concreet


De training wordt afgesloten met een concrete to do list, waarop iedere deelnemer voor zichzelf aangeeft hoe hij of zij vanaf de dag na de training kan bijdragen aan het gezamenlijke doel.

Een terugkomdag om voortgang te borgen en ervaringen uit te wisselen maakt onderdeel uit van een succesvol programma.

Na deelname aan een training is er tevens de mogelijkheid tot het inplannen van individuele sessies bij een van de coaches.

naar boven